4,600 மைல் வேகத்தில் பாய்ந்து சென்று தாக்கும் ஏவுகணையை கண்டு பிடித்துள்ள ரஷ்யா-பீதியில் எதிரி நாடுகள்

4,600 மைல் வேகத்தில் பாய்ந்து சென்று தாக்கும் ஏவுகணையை கண்டு பிடித்துள்ள ரஷ்யா-பீதியில் எதிரி நாடுகள்

4,600 மைல் வேகத்தில் பாய்ந்து சென்று தாக்கும் ஏவுகணையை கண்டு பிடித்துள்ள ரஷ்யா-பீதியில் எதிரி நாடுகள் Share PostTwitterFacebookGoogle +1Email
லேசர் ஏவுகணை கொண்டு விமானத்தை தாக்கி அழித்த அமெரிக்கா – களத்தில் இறக்கிவிட பட்டுள்ள புதிய ஆயுதம் -PHOTO

லேசர் ஏவுகணை கொண்டு விமானத்தை தாக்கி அழித்த அமெரிக்கா – களத்தில் இறக்கிவிட பட்டுள்ள புதிய ஆயுதம் -PHOTO

லேசர் ஏவுகணை கொண்டு விமானத்தை தாக்கி அழித்த அமெரிக்கா – களத்தில் இறக்கிவிட பட்டுள்ள புதிய ஆயுதம் -PHOTO Share PostTwitterFacebookGoogle +1Email
சிங்கள படைகள் வதை முகாம் =காட்டி கொடுத்த ஐநா அதிர்ச்சியில் இலங்கை -இராணுவ தளபதிக்கு ஆப்பு

சிங்கள படைகள் வதை முகாம் =காட்டி கொடுத்த ஐநா அதிர்ச்சியில் இலங்கை -இராணுவ தளபதிக்கு ஆப்பு

“சிங்கள படைகள் வதை முகாம் =காட்டி கொடுத்த ஐநா அதிர்ச்சியில் இலங்கை -இராணுவ தளபதிக்கு ஆப்பு” is locked சிங்கள படைகள் வதை முகாம் =காட்டி...Read more

இலங்கை

All இலங்கை Posts

சீமான்

All சீமான் Posts

குற்றம்

All குற்றம் Posts
Disable content selection plugin by JaspreetChahal.org